International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

Link to English Section

       

1

 

پيوند به صفحه اصلی

می 2011

 

 

سروهای  کهن سال خرامه  در حال نابودی اند

 از: شاهین گزین پور

 

 

خرامه شهرستانی در استان فارس است.

سرو کوهی که از کهن سال ترین درختان ایران شناخته شده اند و بسیاری از آن ها در بلندی های منطقه ی خرامه قرار دارند، در حال نابودی هستند.

مردم محلی  این درخت را ول می نامند. چوب ول ریشه ریشه بود و سبک اما محکم است. در خانه های گلی قدیمی از آن به عنوان تیر سقف استفاده می شده است. این درخت پوست خشکی دارد و گاه با وزش باد و تماس شاخه ها به هم سبب  برافروختن آتش و سوختن درخت می شود. (که در تصاویر هم تا حدودی مشخص است) در قدیم برای ساختن باروت از زغال چوب این درخت استفاده می شده است.

با سپاس از دوستانم مهدی و ایمان که مرا در کوهنوردی و عکسبرداری یاری رساندند.

 

استفاده از این عکس ها، فقط با نام عکاس، و کمیته نجات پاسارگاد مجاز است

These photos could only be reproduced by the permission of the photographer and savepasargad.com

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد